Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDobruška
ObecKounov
Katastrální územíKounov u Dobrušky, Nedvězí u Dobrušky, Šediviny
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Kounov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)69622259 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Kounov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelUrbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno 18824463 
ProjektantIng. arch. Zounková Nataša, Brno  
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)ing. Milan Jasanský,(0445) 509306 - kl. 
Záznam proveden dne20.12.2000 16:22:46 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 9.9.1998   
Průzkumy a rozbory - odevzdání 18.2.1999  
Koncept řešení - odevzdání 18.2.1999  
Zadání - zahájení projednání 25.2.1999   
Koncept řešení - zahájení projednání 25.2.1999  
Zadání - ukončení projednání 31.3.1999   
Koncept řešení - ukončení projednání 8.5.1999   
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 23.6.1999   
Zadání - schválení 7.10.1999   
Návrh - odevzdání 19.5.2000  
Návrh - zahájení projednání 24.5.2000  
Návrh - ukončení projednání 25.8.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 25.10.2000  
Návrh - vydání / schválení 14.11.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 30.11.2000  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.