Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecŽďár nad Orlicí
Katastrální územíŽďár nad Orlicí
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Žďár nad Orlicí 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)7007859 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové 11021993 
ProjektantIng. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 1092 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne3.1.2014 7:54:59 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 19.12.1994  
Zadání - schválení 10.8.1995  
Koncept řešení - zahájení projednání 20.5.1996  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 21.8.1996  
Návrh - odevzdání 30.11.1996  
Návrh - zahájení projednání 13.12.1996  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 26.6.1997  
Návrh - vydání / schválení 13.8.1997  
Návrh - nabytí účinnosti 9.9.1997  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 4.1.2010 Dne 16.12.2009 byl vydán ÚP Žďár nad Orlicí 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.