Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPJičín
ObecOsek
Katastrální územíOsek u Sobotky
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Sobotka, Staňkova Lhota a Osek 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)73505336 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Jičín 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelKadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8 44847548 
ProjektantIng. arch. KADLEC KAREL, PRAHA 4 - CHODOV 151 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období1998 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne7.8.2018 8:17:55 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 30.5.1995  
Zadání - schválení 1.2.1996  
Koncept řešení - ukončení projednání 19.3.1997  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 13.6.1997  
Návrh - zahájení projednání 27.5.1998  
Návrh - vydání / schválení 3.4.1999  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 28.4.2018 Účinnost ÚP Osek 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.