Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDobruška
ObecTrnov
Katastrální územíHoudkovice, Trnov, Zádolí u Trnova, Záhornice
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Trnov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)74134026 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Jelena Zemánková, projektový ateliér REGIO, Jižní 870/2, Hradec Králové 13538411 
ProjektantIng. arch. ZEMÁNKOVÁ JELENA, HRADEC KRÁLOVÉ 1106 
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení4 roky 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne5.10.2020 15:49:49 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 4.12.2000  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 16.7.2001  
Koncept řešení - odevzdání 16.7.2001  
Zadání - zahájení projednání 29.8.2001  
Koncept řešení - zahájení projednání 29.8.2001  
Zadání - ukončení projednání 9.10.2001  
Koncept řešení - ukončení projednání 8.11.2001  
Zadání - schválení 4.12.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 4.12.2001  
Návrh - odevzdání 17.7.2002  
Návrh - zahájení projednání 31.7.2002  
Návrh - ukončení projednání 11.11.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 22.11.2002  
Návrh - vydání / schválení 25.11.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 12.12.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 25.9.2020 Účinnost ÚP Trnov 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.