Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNáchod
ObecMachov
Katastrální územíBělý, Machov, Machovská Lhota, Nízká Srbská
Druh ÚPD/ÚPDÚP 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán Machov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)7587833 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Náchod 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelURBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové 42195454 
ProjektantIng. arch. FALTA BEDŘICH, HRADEC KRÁLOVÉ 6 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne10.12.2008 10:11:35 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 1.11.1996  
Zadání - zahájení projednání 3.12.2004  
Zadání - schválení 30.11.2006  
Návrh - zahájení projednání 12.2.2008  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 17.6.2008  
Návrh - vydání / schválení 30.10.2008  
Návrh - nabytí účinnosti 18.11.2008  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.