Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHořice
ObecOstroměř
Katastrální územíDomoslavice, Sylvárův Újezd, Nové Smrkovice, Ostroměř
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Ostroměř 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)77205712 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Ostroměř 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelKadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8 44847548 
ProjektantIng. arch. KADLEC KAREL, PRAHA 4 - CHODOV 151 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2000 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne7.10.2013 16:20:25 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 19.6.1997  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 1.12.1997  
Zadání - schválení 29.7.1999  
Koncept řešení - odevzdání 5.5.2000  
Koncept řešení - ukončení projednání 22.8.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 30.8.2001  
Návrh - odevzdání 18.12.2001  
Návrh - vydání / schválení 23.6.2005  
Návrh - nabytí účinnosti 19.7.2006  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.