Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDvůr Králové nad Labem
ObecHřibojedy
Katastrální územíHřibojedy, Hvězda
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Hřibojedy 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)79157655 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové 44385803 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne6.2.2019 16:29:55 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 1.5.2003 květen 2003 
Průzkumy a rozbory - odevzdání 31.8.2003  
Zadání - zahájení projednání 3.11.2003  
Zadání - ukončení projednání 4.12.2003  
Koncept řešení - odevzdání 30.4.2004  
Zadání - schválení 6.12.2004  
Koncept řešení - zahájení projednání 20.5.2005  
Koncept řešení - ukončení projednání 20.6.2005  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 11.4.2006  
Návrh - odevzdání 30.4.2006  
Návrh - zahájení projednání 1.6.2006  
Návrh - ukončení projednání 28.8.2006  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 23.11.2006  
Návrh - vydání / schválení 27.11.2006  
Návrh - nabytí účinnosti 13.12.2006  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 4.1.2019 Účinnost ÚP Hřibojedy 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.