Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPRychnov nad Kněžnou
ObecBílý Újezd
Katastrální územíBílý Újezd u Dobrušky, Hroška, Masty
Druh ÚPD/ÚPDÚP 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán Bílý Újezd 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)79894655 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Milan Rak - ARCHTEAM, Weyrova 3/, Náchod 42255422 
ProjektantIng. arch. RAKOVÁ IVETA, NÁCHOD 2250 
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení4 roky 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWWhttp://www.rychnov-city.cz/mestsky-urad/uzemni-plany.php?obec=bily_ujezd 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne13.1.2017 6:59:53 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 14.7.2003  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 22.9.2004  
Zadání - zahájení projednání 29.9.2004  
Zadání - ukončení projednání 1.12.2004  
Zadání - schválení 28.4.2005  
Koncept řešení - odevzdání 5.1.2006  
Koncept řešení - zahájení projednání 13.1.2006  
Koncept řešení - ukončení projednání 30.3.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 17.10.2006  
Návrh - zahájení projednání 6.4.2007  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 21.6.2007  
Návrh - vydání / schválení 4.2.2008  
Návrh - nabytí účinnosti 20.2.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu - schválení 22.10.2012 Usnesení č. 10/2012 - zpráva obsahuje pokyny pro změnu ÚP 
Zpráva o uplatňování územního plánu - schválení 9.12.2016 Usnesení č. 12/2016 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.