Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPBroumov
ObecBroumov
Katastrální územíBroumov, Velká Ves u Broumova, Benešov u Broumova, Rožmitál
Druh ÚPD/ÚPDÚP 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán Broumova 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)82300966 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Broumov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelIng. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové 44385803 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWWwww.broumov-mesto.cz 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne6.10.2016 12:53:22 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 20.3.2003  
Zadání - zahájení projednání 21.6.2004  
Zadání - schválení 8.12.2004 Usnesení zastupitelstva č. 23 bod č. 13 
Koncept řešení - ukončení projednání 6.9.2006 Usnesení zastupitelstva č. 37 bod č. 4 
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 11.10.2006 Usnesení zastupitelstva č. 38 bod č.5 
Návrh - zahájení projednání 28.6.2007  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 30.11.2007  
Návrh - vydání / schválení 22.4.2008 OOP usnesení zastupitelstva č. 14 bod 6/2/1 
Návrh - nabytí účinnosti 7.5.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu - schválení 20.6.2012 Usnesení zastupitelstva č. 15 bod 20/1 
Zpráva o uplatňování územního plánu - schválení 26.9.2016 Usnesení zastupitelstva č. 12/1 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.