Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPRychnov nad Kněžnou
ObecLibel
Katastrální územíLibel
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Libel 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)8459115 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Libel 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové 11021993 
ProjektantIng. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 1092 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne18.12.2012 12:38:35 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 16.12.1999  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 13.3.2000  
Koncept řešení - odevzdání 13.3.2000  
Zadání - zahájení projednání 20.3.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 20.3.2000  
Zadání - ukončení projednání 27.4.2000  
Koncept řešení - ukončení projednání 27.5.2000  
Zadání - schválení 13.6.2000  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 13.6.2000  
Návrh - odevzdání 10.8.2000  
Návrh - zahájení projednání 11.8.2000  
Návrh - ukončení projednání 10.11.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 16.1.2001  
Návrh - vydání / schválení 15.2.2001  
Návrh - nabytí účinnosti 5.3.2001  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 18.8.2012 Dne 3.8.2012 byl vydán ÚP Libel 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.