Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHořice
ObecDobrá Voda u Hořic
Katastrální územíDolní Dobrá Voda, Horní Dobrá Voda
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Dobrá Voda 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)84620722 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Jičín 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelSURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1 45274886 
ProjektantIng. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ 750 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2000 
Návrhové období1999 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne9.10.2013 12:22:05 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 15.7.1996  
Koncept řešení - odevzdání 1.11.1996 + program obnovy vesnice 
Koncept řešení - ukončení projednání 1.3.1997 + program obnovy vesnice 
Návrh - ukončení projednání 1.3.1997  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 8.9.1998  
Návrh - vydání / schválení 2.2.1999  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 27.9.2013 Dne 11. 9. 2013 vydán ÚP Dobá Voda u Hořic 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.