Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecBlešno
Katastrální územíBlešno
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Třebechovice pod Orebem - Blešno 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)85776419 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Třebechovice pod Orebem 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelIng. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové 11021985 
ProjektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ 614 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2005 
Výhledové období2010 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne19.3.2012 10:47:48 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 1.2.1986  
Zadání - zahájení projednání 1.1.1987  
Zadání - schválení 1.6.1987  
Koncept řešení - zahájení projednání 1.3.1989  
Koncept řešení - ukončení projednání 1.4.1990  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 1.5.1990  
Návrh - odevzdání 1.10.1990  
Návrh - zahájení projednání 1.11.1990  
Návrh - ukončení projednání 20.11.1992  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 1.12.1992  
Návrh - vydání / schválení 17.12.1992  
Návrh - nabytí účinnosti 2.1.1993  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 29.2.2012 Dne 13.2.2012 vydán ÚP Blešno 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.