Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHořice
ObecTřebnouševes
Katastrální územíOstrov v Podkrkonoší, Třebnouševes, Vinice v Podkrkonoší
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Třebnouševes 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)86218361 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Marie Horváthová, Volyňská 889/14, Praha 10 18669107 
ProjektantIng. arch. Horváthová Marie, Praha 10  
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne12.6.2019 8:03:28 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 15.7.1999  
Koncept řešení - zahájení projednání 23.3.2000  
Koncept řešení - ukončení projednání 10.1.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 1.3.2001  
Návrh - zahájení projednání 21.9.2001  
Návrh - ukončení projednání 18.3.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 26.3.2002  
Návrh - vydání / schválení 18.4.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 4.5.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 3.5.2019 Účinnost ÚP Třebnouševes 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.