Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecČistěves
Katastrální územíČistěves
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Čistěves 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)87132052 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Čistěves 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Jelena Zemánková, projektový ateliér REGIO, Jižní 870/2, Hradec Králové 13538411 
ProjektantIng. arch. ZEMÁNKOVÁ JELENA, HRADEC KRÁLOVÉ 1106 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne14.10.2013 9:05:50 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 16.6.1999  
Zadání - zahájení projednání 20.1.2000  
Zadání - ukončení projednání 20.3.2000  
Zadání - schválení 27.3.2000  
Koncept řešení - odevzdání 5.4.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 5.4.2000  
Koncept řešení - ukončení projednání 30.6.2000  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 18.7.2000  
Návrh - odevzdání 16.11.2000  
Návrh - zahájení projednání 22.11.2000  
Návrh - ukončení projednání 21.2.2001  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 21.3.2001  
Návrh - vydání / schválení 26.3.2001  
Návrh - nabytí účinnosti 11.4.2001  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 25.9.2013 Dne 10. 9. 2013 vydán ÚP Čistěves 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Čistěves 624012 1 - obytná plocha v severní části obce 1,69 
2Čistěves 624012 2 - plocha navazující na lokalitu 1 1,38 
3Čistěves 624012 3 - plocha pro podnikání 1,44 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.