Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNáchod
ObecStárkov
Katastrální územíBystré u Stárkova, Horní Dřevíč, Chlívce, Stárkov
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Stárkov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)88100831 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Milan Vojtěch, Jana Zajíce 956/, Pardubice 48161594 
ProjektantIng. arch. VOJTĚCH MILAN, PARDUBICE 1980 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne4.5.2020 9:04:21 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 1.1.1998 zpracovaná US z roku 1998 
Návrh - odevzdání 1.12.1998 12/1998 
Návrh - vydání / schválení 23.2.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 30.3.2000  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 31.3.2020 Účinnost ÚP Stárkov 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.