Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPJičín
ObecVršce
Katastrální územíVršce
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Vršce 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)89171545 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Vršce 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelKadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8 44847548 
ProjektantIng. arch. KADLEC KAREL, PRAHA 4 - CHODOV 151 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Žďárská, DiS.,(0433) 580251 - kl., email: 
Záznam proveden dne3.7.2002 11:12:38 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 15.5.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 10.1.2001  
Koncept řešení - ukončení projednání 26.3.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 11.5.2001  
Návrh - zahájení projednání 1.10.2001  
Návrh - ukončení projednání 19.6.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 26.6.2002  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.