Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPRychnov nad Kněžnou
ObecSynkov-Slemeno
Katastrální územíSlemeno u Rychnova nad Kněžnou, Synkov
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Synkov-Slemeno 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)90420166 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelAR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno 63496992 
ProjektantIng. arch. HUČÍK MILAN, BRNO 2483 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení4 roky 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWWhttp://www.rychnov-city.cz/mestsky-urad/uzemni-plany.php?obec=synkov_slemeno 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne14.11.2011 12:09:00 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 26.6.2001  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 28.2.2002  
Koncept řešení - odevzdání 28.2.2002  
Zadání - zahájení projednání 5.3.2002  
Koncept řešení - zahájení projednání 5.3.2002  
Zadání - ukončení projednání 4.7.2002  
Koncept řešení - ukončení projednání 4.7.2002  
Zadání - schválení 10.7.2002  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 10.7.2002  
Návrh - odevzdání 9.12.2002  
Návrh - zahájení projednání 3.1.2003  
Návrh - ukončení projednání 10.4.2003  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 30.6.2003  
Návrh - vydání / schválení 25.8.2003  
Návrh - nabytí účinnosti 11.9.2003  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 2.4.2011 dne 18. 3. 2011 vydán ÚP Synkov - Slemeno 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 761800 BR10-bydlení v rod. domech 1,2 
2Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 761800 BR11-bydlení v rod. domech 0,62 
3Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 761800 BR12-bydlení v rod. domech 0,82 
4Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 761800 BR13-bydlení v rod. domech 2,7 
5Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 761800 BR14-bydlení v rod. domech 0,58 
6Synkov 761818 BR5-bydlení v rod. domech 0,51 
7Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 761800 BR9-bydlení v rod. domech 0,7 
8Synkov 761818 VD1-řemeslná výroba 0,6 
9Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 761800 VD2-řemeslná výroba 1,57 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.