Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDobruška
ObecChlístov
Katastrální územíChlístov u Dobrušky
Druh ÚPD/ÚPDÚP 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán Chlístov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)91883485 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Dobruška 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelARCHTEAM, s.r.o., Weyrova 3/, Náchod 25287338 
ProjektantIng. arch. RAKOVÁ IVETA, NÁCHOD 2250 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWWwww.mestodobruska.cz/upd_chlistov 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne18.12.2018 12:45:46 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 22.1.2003  
Zadání - zahájení projednání 23.9.2004  
Zadání - schválení 24.2.2005 Usenesení č. 7/2005 
Koncept řešení - zahájení projednání 7.3.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 27.12.2006 Usnesení č. 5/2006 
Návrh - zahájení projednání 2.7.2007  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 10.6.2008  
Návrh - vydání / schválení 1.10.2008 OOP 
Návrh - nabytí účinnosti 17.10.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu - schválení 17.9.2014 Usnesení č. 15/2014 
Zpráva o uplatňování územního plánu - schválení 19.9.2018  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.