Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPJičín
ObecBrada-Rybníček
Katastrální územíBrada
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Brada-Rybníček 
Doplněk názvuNově upravený koncept (2. varianta) 
Poznámka 
Číslo (kód)92005119 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Brada-Rybníček 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelKadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8 44847548 
ProjektantIng. arch. KADLEC KAREL, PRAHA 4 - CHODOV 151 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2010 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Žďárská, DiS.,(0433) 580251 - kl., email: 
Záznam proveden dne1.7.2002 10:52:14 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 29.5.1997  
Koncept řešení - zahájení projednání 27.6.2000  
Koncept řešení - ukončení projednání 25.1.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 27.2.2001  
Návrh - zahájení projednání 15.6.2001  
Návrh - ukončení projednání 6.5.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 30.5.2002 + potvrzení o opravě chyb 24.6.2002 
Návrh - vydání / schválení 4.7.2002  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.