Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecKostelec nad Orlicí
Katastrální územíKostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán města Kostelec nad Orlicí 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)93454478 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelUrbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno 18824463 
ProjektantIng. arch. Zounková Nataša, Brno  
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne29.12.2011 11:54:55 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 29.9.1999  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 15.3.2000  
Zadání - zahájení projednání 31.3.2000  
Zadání - ukončení projednání 2.5.2000  
Zadání - schválení 22.5.2000  
Koncept řešení - odevzdání 15.12.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 9.2.2001  
Koncept řešení - ukončení projednání 13.4.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 29.10.2001  
Návrh - odevzdání 25.3.2002  
Návrh - zahájení projednání 4.4.2002  
Návrh - ukončení projednání 7.8.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 14.8.2002  
Návrh - vydání / schválení 19.8.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 30.10.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 20.9.2011 Nabytí účinnost ÚP Kostelec n. Orl. (vydán 5.9.2011 úpravou ÚPO) 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.