Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecNechanice
Katastrální územíLubno u Nechanic, Nechanice, Staré Nechanice, Nerošov, Popovice u Nechanic, Sobětuš, Suchá u Nechanic, Tůně u Nechanic
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Nechanice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)93958077 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Hradec Králové 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelIng. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové 11021993 
ProjektantIng. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 1092 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Ing. Martina Rambousková 
Záznam proveden dne5.12.2011 9:46:27 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 23.4.1993  
Zadání - zahájení projednání 6.5.1993  
Zadání - ukončení projednání 20.6.1993  
Zadání - schválení 24.6.1993  
Koncept řešení - odevzdání 1.10.1993  
Koncept řešení - zahájení projednání 8.10.1993  
Koncept řešení - ukončení projednání 10.4.1994  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 1.5.1994  
Návrh - odevzdání 28.9.1994  
Návrh - zahájení projednání 7.12.1994  
Návrh - ukončení projednání 27.9.1996  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 9.10.1996  
Návrh - vydání / schválení 6.2.1997  
Návrh - nabytí účinnosti 22.2.1997  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 31.7.2011 nabytí účinnosti Územního plánu Nechanice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.