Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecChlumec nad Cidlinou
Katastrální územíChlumec nad Cidlinou, Lučice u Chlumce nad Cidlinou, Pamětník
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaANO (V režimu SZ před 1.7.1998)  
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Chlumec nad Cidlinou 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)94715215 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Chlumec nad Cidlinou 
Vydávající orgán / Schvalující orgánplenární zasedání ONV 
ZhotovitelIng. arch. Zdeněk Vašata - Projekty staveb - územní plánování - znalecké posudky, Holečkova 358/5, Hradec Králové 11012943 
ProjektantIng. arch. VAŠATA ZDENĚK, HRADEC KRÁLOVÉ 3 581 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období2015 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne14.11.2011 12:21:09 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 1.2.1986  
Zadání - schválení 1.6.1987  
Koncept řešení - odevzdání 1.1.1995  
Koncept řešení - zahájení projednání 1.2.1995  
Koncept řešení - ukončení projednání 1.7.1996  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 1.12.1996  
Návrh - odevzdání 14.8.1998  
Návrh - zahájení projednání 1.9.1998  
Návrh - ukončení projednání 20.1.1999  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 25.3.1999  
Návrh - vydání / schválení 31.3.1999  
Návrh - nabytí účinnosti 29.4.1999  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 7.10.2011 Dne 21.9.2011 vydán ÚP Chlumec nad Cidlinou 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.