Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPJičín
ObecPodhradí
Katastrální územíHlásná Lhota u Jičína, Podhradí u Jičína
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Podhradí - Hlásná Lhota - Vokšice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)970096 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Jičín 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Milan Vojtěch, Jana Zajíce 956/, Pardubice 48161594 
ProjektantIng. arch. VOJTĚCH MILAN, PARDUBICE 1980 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2010 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne2.11.2015 13:08:01 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 22.4.1998  
Koncept řešení - zahájení projednání 16.3.1999  
Koncept řešení - ukončení projednání 11.5.2000  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 24.5.2000  
Návrh - odevzdání 17.7.2000  
Návrh - zahájení projednání 26.2.2001  
Návrh - ukončení projednání 11.2.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 21.10.2015 Účinnost ÚP Podhradí 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.