Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNový Bydžov
ObecSmidary
Katastrální územíChotělice, Červeněves, Křičov, Loučná Hora, Smidary
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaANO (V režimu SZ před 1.7.1998)  
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Smidary 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)98345074 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Hradec Králové 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Zdeněk Vašata - Projekty staveb - územní plánování - znalecké posudky, Holečkova 358/5, Hradec Králové 11012943 
ProjektantIng. arch. VAŠATA ZDENĚK, HRADEC KRÁLOVÉ 3 581 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období20100 
Výhledové období2015 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne13.5.2013 10:24:30 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 19.12.1994  
Koncept řešení - odevzdání 21.12.1995  
Koncept řešení - zahájení projednání 22.4.1996  
Koncept řešení - ukončení projednání 14.12.1998  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 14.1.1999  
Návrh - odevzdání 25.11.1999  
Návrh - zahájení projednání 17.12.1999  
Návrh - ukončení projednání 15.6.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 8.9.2000  
Návrh - vydání / schválení 26.10.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 15.11.2000  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.