Identifikační údajeEtapy a akce
Druh ÚPD/ÚPP  Pro případnou změnu druhu dokumentace kontaktujte ÚÚR.
Název ÚPD/ÚPP
Doplněk názvu
Poznámka
Číslo (kód)
Zadání obsaženo v
Žadatel
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgán
Zhotovitel
Filtruj Zhotovitele na obsah   
Projektant
Filtruj Projektanta na příjmení 
Použitá technologie zpracování   Měřítko hlavního výkresu 1 :    Aktuální 
Návrhové období  Výhledové období     Výjimka    
Lhůty vyhodnocení
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚ  zpracováno ve fázi  
WWW
Datum zápisu
Zapsal
Název ÚPP
EtapyAkceDatumPoznámka (např. č. usnesení zastupitelstva)
Zahájení prací
(uzavření smlouvy)
schválení
Etapa průzkumů a rozborůodevzdání 
Etapa návrhováodevzdání
zahájení projednání
ukončení projednání
schválení zadání ÚPD
 
Zadánípředání zhotoviteli
Možnost využitíschválení
Ověření aktuálnostipotvrzení
Ukončení možnosti využití / aktuálnostischválení
Název ÚPD
EtapyAkceDatumPoznámka (např. č. usnesení zastupitelstva)
Zahájení pracíschválení pořízení
Průzkumy a rozboryodevzdání
Zadánízahájení projednání
ukončení projednání
schválení
Koncept řešeníodevzdání
zahájení projednání
ukončení projednání
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanoviskoschválení
Návrhodevzdání
zahájení projednání
ukončení projednání
stanovisko KÚ / NOÚP
vydání / schválení návrhu
nabytí účinnosti
Zpráva o uplatňování územního plánuschválení
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování
Název ÚPD
EtapyAkceDatumPoznámka (např. č. usnesení zastupitelstva)
Zahájení pracírozhodnutí o pořízení
odložení podnětu
Zadánízahájení projednání
schválení
Návrhzahájení projednání
vydání
nabytí účinnosti
Ukončení platnostike dni
Ukončení evidenceke dni
Název ÚPD
EtapyAkceDatumPoznámka (např. č. usnesení zastupitelstva)
Zahájení pracížádost o vydání
Uzavření smlouvydohoda o parcelaci
plánovací smlouva
Návrhzahájení projednání
vydání
nabytí účinnosti
zamítnutí
Ukončení platnostike dni
Ukončení evidenceke dni