Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPN SÚ 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán sídelního útvaru Lhota pod Libčany - Změna č. 1 ÚPN SÚ Lhota pod Libčany 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD1016190 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel 
Vydávající orgán / Schvalující orgánneuvedeno 
ZhotovitelIng. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové 44385803 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracování 
Měřítko hlavního výkresu1: 
Návrhové období 
Výhledové období 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a) 
Záznam proveden dne 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 14.1.2000  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 27.1.2000  
Zadání - zahájení projednání 2.2.2000  
Zadání - ukončení projednání 13.3.2000  
Zadání - schválení 15.3.2000  
Návrh - odevzdání 28.4.2000  
Návrh - zahájení projednání 3.5.2000  
Návrh - ukončení projednání 18.7.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 20.7.2000  
Návrh - vydání / schválení 26.7.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 14.8.2000  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.