Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecHradec Králové
Katastrální územíBřezhrad, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Malšovice u Hradce Králové, Třebeš, Pražské Předměstí, Nový Hradec Králové, Kukleny, Kluky, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Plotiště nad Labem, Piletice, Pouchov, Věkoše, Roudnička, Rusek, Slatina u Hradce Králové, Svinary, Svobodné Dvory
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán města Hradec Králové - Změna č. 051 ÚP města Hradec Králové 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD10192239 
Číslo (kód) změny11 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMagistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelHradecká technická kancelář, s.r.o., Gočárova třída 846/1, Hradec Králové 4789659 
Projektant  
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne1.12.2004 14:03:12 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Koncept řešení - odevzdání  Spojeno zpracování a projednání 
Koncept řešení - zahájení projednání  konceptu řešení a návrhu změny 
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 28.1.2003 č. usnesení 61/2003 
Zadání - zahájení projednání 5.3.2003  
Zadání - schválení 30.9.2003 č. usnesení 330/2003 
Návrh - odevzdání 17.12.2003  
Návrh - zahájení projednání 1.3.2004  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 4.8.2004 zn. 20523/RR/2004/Bř 
Návrh - vydání / schválení 21.9.2004 č. usnesení 807/2004 
Návrh - nabytí účinnosti 19.10.2004 OZV města HK č. 17/2004 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.