Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecHradec Králové
Katastrální územíBřezhrad, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Malšovice u Hradce Králové, Třebeš, Pražské Předměstí, Nový Hradec Králové, Kukleny, Kluky, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Plotiště nad Labem, Piletice, Pouchov, Věkoše, Roudnička, Rusek, Slatina u Hradce Králové, Svinary, Svobodné Dvory
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán města Hradec Králové - Změna č. 031 ÚP města Hradec Králové 
Doplněk názvuk. ú. Svinary 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD10192239 
Číslo (kód) změny18 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMagistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelHradecká technická kancelář, s.r.o., Gočárova třída 846/1, Hradec Králové 4789659 
ProjektantIng. arch. BUCHAR JAN, PRAHA 4 273 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne28.1.2005 9:35:38 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Koncept řešení - odevzdání  spojeno zpracování 
Koncept řešení - zahájení projednání  a projednání konceptu 
Koncept řešení - ukončení projednání  řešení a návrhu změny 
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 26.6.2001 č. usnesení 307/2001 
Zadání - zahájení projednání 16.8.2002  
Zadání - schválení 24.6.2003 č. usnesení 272/2003 
Návrh - odevzdání 19.9.2003  
Návrh - zahájení projednání 17.12.2003  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 23.7.2004 zn. 18776/RR/2004/Va 
Návrh - vydání / schválení 21.9.2004 č. usnesení 805/2004 
Návrh - nabytí účinnosti 19.10.2004 OZV města HK č. 17/2004 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.