Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán města Hradec Králové - Změna č. 020 ÚP města Hradec Králové 
Doplněk názvu 
Poznámkak. ú. Třebeš 
Číslo (kód) ÚPD10192239 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMagistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelHradecká technická kancelář, s.r.o., Gočárova třída 846/1, Hradec Králové 4789659 
ProjektantIng. arch. TUŠL PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ 1838 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne24.6.2003 9:49:57 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 24.4.2001  
Zadání - zahájení projednání 30.4.2001  
Zadání - schválení 25.9.2001  
Návrh - odevzdání 30.11.2001  
Návrh - zahájení projednání 23.5.2002  
Návrh - ukončení projednání 30.9.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 10.10.2002  
Návrh - vydání / schválení 29.10.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 5.12.2002  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.