Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNové Město nad Metují
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPN SÚ 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán sídelního útvaru Nové Město nad Metují - Změna č. 4 ÚPN SÚ Nové Město nad Metují 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD10278314 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Nové Město nad Metují 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelIng. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové 44385803 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Ing. Josef Mathes 
Záznam proveden dne28.11.2011 15:03:28 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 26.6.2008 na návrh občana 
Zadání - zahájení projednání 29.9.2008 oznám. veř. vyhláškou 
Zadání - schválení 11.12.2008 usnesením zastupitelstva č. ZM 53-3371/08 
Návrh - zahájení projednání 13.1.2009 oznám. veř. vyhláškou 
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 30.3.2009 možno přistoupit k řízení o vydání změny 
Návrh - vydání / schválení 11.6.2009 usnesení zast. č. ZM 57-6299/09, OOP čj.49/ÚP/2008 ze dne 15.5.2009 
Návrh - nabytí účinnosti 8.7.2009  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.