Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Všestary - Změna č. 3 ÚPO Všestary 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD11969721 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMagistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. Eduard Žaluda, projektová kancelář, Lukavská 806, Žamberk 73580872 
ProjektantIng. arch. STORCH JAN, PRAHA 6 1159 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne9.9.2009 15:29:38 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 29.1.2009  
Zadání - zahájení projednání 5.2.2009  
Zadání - schválení 26.3.2009  
Návrh - zahájení projednání 27.3.2009  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 28.5.2009  
Návrh - vydání / schválení 23.7.2009  
Návrh - nabytí účinnosti 8.8.2009  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.