Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNáchod
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Bezděkov nad Metují - Změna č. 1 ÚPO Bezděkov nad Metují 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD13134403 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Náchod 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové 44385803 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne16.8.2010 12:36:21 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 17.12.2008 usnesení č. 2/06/08 
Zadání - zahájení projednání 25.3.2009  
Zadání - schválení 7.5.2009 Usnesení č. 3/02/09 
Návrh - zahájení projednání 27.11.2009  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 2.2.2010  
Návrh - vydání / schválení 2.7.2010  
Návrh - nabytí účinnosti 24.7.2010  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.