Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNový Bydžov
ObecMěník
Katastrální územíBarchůvek, Bydžovská Lhotka, Měník u Nového Bydžova
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Měník - Změna č. 2 UPO Měník 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD24723452 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Nový Bydžov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánneuvedeno 
ZhotovitelIng. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové 11021985 
ProjektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ 614 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:10000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne22.5.2007 11:18:14 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení  9/2005 
Průzkumy a rozbory - odevzdání  10/2005 
Návrh - odevzdání  5/2006 
Zadání - zahájení projednání 30.11.2005  
Zadání - schválení 27.4.2006  
Návrh - zahájení projednání 9.6.2006  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 23.11.2006  
Návrh - vydání / schválení 14.12.2006  
Návrh - nabytí účinnosti 31.12.2006  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.