Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNáchod
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Žďárky - Změna č. 1 ÚPO Žďárky 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD2920170 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Náchod 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelURBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové 42195454 
ProjektantIng. arch. TOMAN FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 2396 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne11.2.2009 9:36:07 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 3.12.2007 usnesení č. 15/2007 
Zadání - zahájení projednání 11.2.2008  
Zadání - schválení 4.8.2008 usnesení č. 8/2008 
Návrh - zahájení projednání 6.8.2008  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 30.10.2008  
Návrh - vydání / schválení 29.12.2008  
Návrh - nabytí účinnosti 17.1.2009  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.