Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPTrutnov
ObecTrutnov
Katastrální územíBabí, Bohuslavice nad Úpou, Bezděkov u Trutnova, Lhota u Trutnova, Libeč, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova, Trutnov, Volanov, Dolní Staré Město, Horní Staré Město, Poříčí u Trutnova, Bojiště u Trutnova, Oblanov, Debrné, Voletiny
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán města Trutnova - 3. změna UP města Trutnova 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD30678993 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Trutnov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelIng. arch. Pavel Tomek - architektonický atelier, Havlíčkova 13/, Trutnov 11602961 
ProjektantIng. arch. ŽATECKÝ ROMAN, ŽACLÉŘ 2818 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Marek Hlíza 
Záznam proveden dne14.2.2008 11:03:45 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Průzkumy a rozbory - odevzdání  Nebyly zpracovány 
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 31.7.2003  
Zadání - zahájení projednání 1.12.2003  
Zadání - schválení 9.5.2005 ZM č. 2005 - 171/2 
Koncept řešení - odevzdání 22.8.2005 Sloučen s návrhem ÚPD 
Návrh - odevzdání 22.8.2005 Sloučen s konceptem 
Koncept řešení - zahájení projednání 13.9.2005 Vystavení 
Návrh - zahájení projednání 13.9.2005 Vystavení 
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 11.1.2006 27341/RR/2005/Hof 
Návrh - vydání / schválení 20.2.2006 zm č. 2006 - 64/I 
Návrh - nabytí účinnosti 9.3.2006 OZV č. 1/2006 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.