Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPN SÚ 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán sídelního útvaru Černilov - Změna č. 1 ÚPN SÚ Černilov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD33456675 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Černilov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánneuvedeno 
ZhotovitelIng. arch. Pavel Kramář, autorizovaný architekt (SUMA - architektonický atelier), Pod zahrady 1305/, Třebechovice pod Orebem 16245423 
ProjektantIng. arch. KRAMÁŘ PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ 2091 
Použitá technologie zpracování 
Měřítko hlavního výkresu1: 
Návrhové období 
Výhledové období 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a) 
Záznam proveden dne 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 8.10.1999  
Zadání - zahájení projednání 29.10.1999  
Zadání - ukončení projednání 10.12.1999  
Zadání - schválení 15.12.1999  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 15.12.1999  
Návrh - odevzdání 9.5.2000  
Návrh - zahájení projednání 15.5.2000  
Návrh - ukončení projednání 8.11.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 4.12.2000  
Návrh - vydání / schválení 11.12.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 27.12.2000  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.