Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPJaroměř
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Jasenná - Změna č. 2 ÚPO Jasenná 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD43214053 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Jaroměř 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelAtelier Charvát, s.r.o., Kroftova 329/1, Praha 5 64574547 
ProjektantIng. arch. CHARVÁT VLADIMÍR, PRAHA 5 2016 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne3.11.2010 14:22:39 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 8.12.2009  
Zadání - zahájení projednání 7.1.2010  
Zadání - schválení 18.2.2010  
Návrh - zahájení projednání 23.2.2010  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 26.5.2010  
Návrh - vydání / schválení 14.9.2010  
Návrh - nabytí účinnosti 1.10.2010  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.