Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPN SÚ 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán sídelního útvaru Doudleby nad Orlicí - Změna č. 1 ÚPN SÚ Doudleby nad Orlicí 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD46224357 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánneuvedeno 
ZhotovitelIng. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové 11021993 
ProjektantIng. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 1092 
Použitá technologie zpracování 
Měřítko hlavního výkresu1:0 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a) 
Záznam proveden dne 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zadání - zahájení projednání 12.6.2000  
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 30.6.2000  
Zadání - ukončení projednání 17.7.2000  
Zadání - schválení 24.8.2000  
Návrh - odevzdání 26.10.2000  
Návrh - zahájení projednání 1.11.2000  
Návrh - ukončení projednání 28.1.2001  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 21.2.2001  
Návrh - vydání / schválení 22.2.2001  
Návrh - nabytí účinnosti 12.3.2001  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.