Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecČestice
Katastrální územíČestice u Častolovic
Druh ÚPDÚPN SÚ 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán sídelního útvaru Čestice - Změna č. 3 ÚPN SÚ Čestice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD62012514 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové 44385803 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne9.1.2007 14:12:18 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Koncept řešení - odevzdání  Spojeno zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu zm. 
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 7.11.2005 smlouva uzavřena 27.12.205 
Průzkumy a rozbory - odevzdání 15.11.2005  
Zadání - zahájení projednání 12.1.2006  
Zadání - schválení 27.4.2006  
Návrh - odevzdání 25.5.2006  
Návrh - zahájení projednání 30.5.2006  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 26.9.2006  
Návrh - vydání / schválení 19.10.2006  
Návrh - nabytí účinnosti 4.11.2006  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.