Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecNová Ves
Katastrální územíNová Ves u Albrechtic
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Nová Ves - Změna č. 1 ÚPO Nová Ves 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD62470644 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové 44385803 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne5.11.2008 12:37:32 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 13.6.2007 usnesení zastupitelstva č. 10 
Zadání - zahájení projednání 5.9.2007  
Zadání - schválení 28.11.2007  
Návrh - zahájení projednání 10.3.2008  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 4.6.2008 čj. 8974/UP/2008/Du 
Návrh - vydání / schválení 24.9.2008 čj. 3/2008 
Návrh - nabytí účinnosti 9.10.2008  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.