Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Nová Ves - Změna č. 2 ÚPO Nová Ves 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD62470644 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové 11021993 
ProjektantIng. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 1092 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne29.12.2011 12:06:02 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 22.12.2008 usnesení č. 14 
Zadání - zahájení projednání 22.6.2009  
Zadání - schválení 9.9.2009 usnesení č. 19 
Návrh - zahájení projednání 2.3.2010  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 17.5.2010 8598/UP/2010/Sm 
Návrh - vydání / schválení 28.7.2010 OOP 
Návrh - nabytí účinnosti 13.8.2010  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.