Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPTrutnov
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPN SÚ 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán sídelního útvaru Pilníkov - 1. změna ÚPN SÚ Pilníkov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD6960668 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Pilníkov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánneuvedeno 
ZhotovitelIng. arch. Hana Vašatová - ARCHITEKT, Blodkova 346/66, Hradec Králové 11582278 
ProjektantIng. arch. VAŠATOVÁ HANA, HRADEC KRÁLOVÉ 1063 
Použitá technologie zpracování 
Měřítko hlavního výkresu1: 
Návrhové období 
Výhledové období 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a) 
Záznam proveden dne 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 1.6.1994  
Návrh - zahájení projednání 21.5.2001  
Návrh - ukončení projednání 20.6.2001  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 27.8.2001  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.