Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNáchod
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Hořičky - Změna č. 2 ÚPO Hořičky 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD7299442 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Náchod 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Milan Vojtěch, Jana Zajíce 956/, Pardubice 48161594 
ProjektantIng. arch. VOJTĚCH MILAN, PARDUBICE 1980 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:100000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne28.7.2009 8:58:26 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 9.5.2007  
Zadání - zahájení projednání 14.11.2007  
Zadání - schválení 10.4.2008  
Návrh - zahájení projednání 24.7.2008  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 15.10.2008  
Návrh - vydání / schválení 7.5.2009  
Návrh - nabytí účinnosti 26.5.2009  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.