Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPRychnov nad Kněžnou
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPN SÚ 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán sídelního útvaru Solnice a Kvasiny - Změna č. 1 ÚPN SÚ Solnice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD74711244 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánneuvedeno 
ZhotovitelIng. arch. Jelena Zemánková, projektový ateliér REGIO, Jižní 870/2, Hradec Králové 13538411 
ProjektantIng. arch. ZEMÁNKOVÁ JELENA, HRADEC KRÁLOVÉ 1106 
Použitá technologie zpracování 
Měřítko hlavního výkresu1:0 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Ing. Milan Jasanský 
Záznam proveden dne1.2.2010 10:55:44 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Návrh - odevzdání 10.5.1998  
Návrh - zahájení projednání 25.5.1998  
Návrh - ukončení projednání 25.9.1998  
Návrh - vydání / schválení 26.10.1998 15.3.1999 potvrdilo zastupitelstvo původní schválení, i když bylo bez stanoviska nadřízeného orgánu. 
Návrh - nabytí účinnosti 3.12.1998  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 21.1.1999  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 30.12.2009  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.