Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNáchod
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Žernov - Změna č. 2 ÚPO Žernov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD89553468 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Náchod 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelSURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1 45274886 
ProjektantIng. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ 750 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne20.1.2012 7:47:22 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 31.10.2005  
Zadání - zahájení projednání 12.6.2006  
Zadání - schválení 11.12.2006  
Návrh - zahájení projednání 2.4.2007  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 18.5.2007  
Návrh - vydání / schválení 13.8.2007 Opatření obecné povahy 
Návrh - nabytí účinnosti 5.9.2007  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.