Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán města Kostelec nad Orlicí - Změna č. 1 ÚPM Kostelec nad Orlicí 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD93454478 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelUrbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno 18824463 
ProjektantIng. arch. KLAJMON VLADIMÍR, BRNO 176 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne8.1.2009 8:47:52 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 12.11.2007  
Zadání - zahájení projednání 26.11.2007  
Zadání - schválení 28.1.2008  
Návrh - zahájení projednání 26.5.2008  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 22.8.2008 čj. 13972/UP/2008/Va 
Návrh - vydání / schválení 10.11.2008 čj. 24474/2008 
Návrh - nabytí účinnosti 1.12.2008  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.