Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHradec Králové
ObecNechanice
Katastrální územíNechanice
Druh ÚPDÚPN SÚ 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán sídelního útvaru Nechanice - Změna č. 2 ÚPN SÚ Nechanice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD93958077 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové 11021993 
ProjektantIng. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ 1092 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Ing. Martina Rambousková 
Záznam proveden dne5.12.2011 9:47:02 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 8.12.1999  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 31.1.2000  
Zadání - zahájení projednání 23.2.2000  
Zadání - ukončení projednání 20.4.2000  
Zadání - schválení 27.4.2000  
Návrh - odevzdání 10.7.2000  
Návrh - zahájení projednání 9.8.2000  
Návrh - ukončení projednání 30.11.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 6.12.2000  
Návrh - vydání / schválení 7.12.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 27.12.2000  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 31.7.2011 nabytí účinnosti Územního plánu Nechanice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.