Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Stěžery
Řešené území:k.ú. Hřibsko, Stěžery, Stěžírky

 

Číslo (kód) ÚPD 1):52357119
Pořizovatel:Obecní úřad Stěžery 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové
• identifikační číslo:>11021993
• projektant 2):Ing. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ,1092

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 14.2.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 27.11.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 11.12.2003  
schválení 2.4.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 30.6.2004  
zahájení projednání 30.6.2004  
Souborné stanovisko 3)schválení 4.2.2005  
Návrh ÚPD odevzdání 28.2.2005  
zahájení projednání 11.3.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 22.9.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)7.10.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 26.10.2005  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:30.12.2005 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.