Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Bílsko u Hořic
Řešené území:k.ú. Bílsko u Hořic

 

Číslo (kód) ÚPD 1):7520694
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Jelena Zemánková, projektový ateliér REGIO, Jižní 870/2, Hradec Králové
• identifikační číslo:>13538411
• projektant 2):Ing. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ,2778

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 16.2.2004  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání  3/2004 
Zadání ÚPD zahájení projednání  4/2004 
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  prosinec 2004 
zahájení projednání  srpen 2005 
Souborné stanovisko 3)schválení 26.9.2005  
Návrh ÚPD odevzdání  září 2005 
zahájení projednání 27.9.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 15.12.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)28.12.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.1.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:14.6.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.