Příloha č. 6 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 1)
vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem

pořadové číslo plochyvýčet katastrálních územíoznačení (název) plochyvýměra v hadruh funkčního využití 2)
12334
   1   Vilémovice u Ledče nad Sázavou   10 - Kostelík   0,72A
   2   Vilémovice u Ledče nad Sázavou   13 - plocha pro výrobní aktivity   1,48D
   3   Vilémovice u Ledče nad Sázavou   16 - rybochovná nádrž v Rovinách   0,90E
   4   Vilémovice u Ledče nad Sázavou   23 - rekonstrukce silnice II/150   1,82E
   5   Vilémovice u Ledče nad Sázavou   24 - obchvat silnice II/150   3,75E
   6   Vilémovice u Ledče nad Sázavou   5 - Barandov II   1,07A
   7   Vilémovice u Ledče nad Sázavou   7 - Pode vsí   1,14A
   8   Vilémovice u Ledče nad Sázavou   8 - Roviny   1,07A
   9   Vilémovice u Ledče nad Sázavou   9 - Na návoze   0,54A

 


1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A-E
A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení,
B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby,
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace,
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby, apod.),
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.